Het is een uitdaging om tot een multiculturele samenleving te komen, waarin voor een ieder plek is en die aan een ieder kansen biedt om zich te ontwikkelen passend bij de eigenheid van een ieder ongeacht ras, religie, sekse of afkomst. Hierbij is het ook van groot belang te leren op een constructieve wijze met conflicten en polarisaties om te gaan.

Kleurrijk Fryslân, een inter-levensbeschouwelijk platform van moslims, soefi’s, hindoes, joden, christenen, boeddhisten en humanisten, organiseert activiteiten die hierop gericht zijn.

De levensbeschouwing is daarbij inspiratiebron en dan vooral het mensbeeld, waarin zingeving van belang wordt geacht en erop gericht is om een bijdrage te leveren aan een menswaardige samenleving waarin waarden als respect, begrip, gelijkwaardigheid, solidariteit, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en compassie centraal staan. Wat haar samenbindt is vooral levenshouding.Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân (KF) bestaat uit een bestuur en een zogenaamde ‘werkplaats’ van vrijwilligers. Van daaruit worden ondermeer onderstaande activiteiten georganiseerd.

  • Geeft advies, informatie en beantwoord vragen op het gebied van religies en levensbeschouwing
  • geeft cursussen en lezingen
  • organiseert wandelingen langs gebedshuizen van verschillende levensbeschouwingen  en/of bezoeken aan gebedshuizen
  • verzorgt workshops op scholen
  • ondersteunt plaatselijke dialoogactiviteiten
  • organiseert de Dag van de Dialoog in Friesland
  • ondersteunt plaatselijk kleurrijk vieren
  • organiseert activiteiten op de internationale dag tegen racisme en discriminatie, de internationale vrouwendag, de internationale dag van de vrede en andere momenten op de multiculturele kalender
  • geeft samen met anderen de multiculturele kalender van Fryslân uit.

Wij komen graag in contact met

nieuwe vrijwilligers of mensen die eerst eens ter oriëntatie een vergadering willen bezoeken.

Voelt u zich / voel jij je aangesproken?

Stuur dan een mail met motivatie naar: info@kleurrijkfryslan.nl.

Graag tot gauw!